On som?

On som?

El local social esta situat al c/ Riu Ebre nº25 (entrada per el c/ Riu Llobregat, davant l’Església).

Horaris de apertura:

Socis: De dilluns a divendres de 18h. a 20h.

Public en general: Dissabte de 11h. a 14h. i visites concertades.